Himledalen Begravningsbyrå     
031-18 00 17

Klicka här för att redigera underrubrik

Begravningstransporter

Begravningtransporter

TRANSPORTER


I samband med dödsfall sker olika transporter av den avlidna beroende på var dödsfallet skett.


Dör man på ett sjukhus transporterar en vaktmästare kroppen till ett bårhus där sedan begravningsbyrån hämtar kroppen i en kista som placeras i ett bisättningsrum i avvaktan på begravningen.


Dör man hemma eller på ett vårdboende hämtar begravningsbyrån kroppen på bår eller i en kista och transporterar den till ett bisättningsrum i avvaktan på begravningen.


Sedan sker transporter till gravar eller kremation. Under fliken "vem betalar vad" ser ni vad som betalas av dödsboet och vad som betalas av kyrkogårdsförvaltningen.