Himledalen Begravningsbyrå     
031-18 00 17

Klicka här för att redigera underrubrik

FAMILJEJURIDIK


Himledalen Juridik


Hos oss är du i trygga och kunniga händer.


FRAMTIDSFULLMAKT

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. 


BOUPPTECKNING

Är en handling över dödsboets tillgångar och skulder, som skall göras senast tre månader efter dödsfallet och registreras hos skatteverket.


ARVSKIFTE

När bouppteckningen är registrerad skall arvet delas till arvingarna och dödsboet skall avslutas.


BODELNING

Är en handling som upprättas i olika fall så som i ett äktenskap, vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall. En bodelning kan påverka framtida arv.


TESTAMENTE

Är till för att villkora ditt arv, att påverka vem som ärver dig. Testamente är en mycket stark rättshandling och det är viktigt att den skrivs korrekt och med formella krav.